Assistència a la Gent Gran

Et proporcionem l'assistència parcial o integral pels més grans de la casa.

Assistència a la Gent Gran

Permet a totes aquelles persones que es troben en situació de dependència continuar vivint en el seu domicili mantenint el contacte amb el seu entorn habitual ( família, amics, veïns..) i tenir les seves necessitats cobertes per professionals de l’àmbit soci-sanitari.

Un dels nostres objectius és evitar el desarrelament de la persona que es troba en situació de dependència, proporcionar benestar, seguretat i qualitat de vida a tota la família.

D’altra banda, volem proporcionar el suport necessari per reduir la sobrecàrrega familiar i orientar els cuidadors no professionals en el desenvolupament de la seva tasca.

Es imprescindible que el tècnic en atenció soci-sanitàri conegui l’àmbit domiciliari i l’entorn on desenvoluparà la seva feina; d’aquesta manera podem intervenir amb les necessitats sanitàries, mèdiques, lúdiques, alimentàries, higièniques, psíquiques, físiques, cognitives entre d'altres; i potenciar l'autonomia personal de la persona.